۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

قابل توجه مراجعین کلینیک سکته مغزی :

 

نام کلینیک کلینیک جامع بیماران سکته مغزی
روزهای فعالیت  دوشنبه ها
ساعت فعالیت 10-12
آدرس بیمارستان شفا ،ساختمان رادیوتراپی، درمانگاه مغز و اعصاب