۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

قابل توجه مراجعین کلینیک بیماران MS

 

نام کلینیک کلینیک جامع بیماران MS
روزهای فعالیت شنبه -سه شنبه -چهار شنبه
ساعت فعالیت 10-12
آدرس بیمارستان شفا ، ساختمان رادیوتراپی، کلینیک بیماران MS