۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
معرفی بخش LTM

 

نام بخش: LTM
نوع بخش :بستری

رئیس بخش LTM : آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی

نام سرپرستار: خانم میرزابیگی
تعداد پرسنل:13 نفر ،شامل سرپرستار ،6 نفر پرستار،4 نفر کمک بهیار،1 نفر منشی بخش
تعداد و نوع تخت ها:دو عدد تخت بستری جهت بیماران LTM
نوع خدمت ارائه شده: بیماران در این بخش جهت شناخت صرع،نوع صرع و نوع درمان بستری می شوند.
معرفی کامل بخش: این بخش در ضلع شمال شرقی بیمارستان ،طبقه دوم در مجاورت بخش اعصاب می باشد.
هدف اصلی ارتقای کیفیت زندگی بیماران است.
اهداف دیگر شامل:
  • شناخت بیمارانی که صرع ندارند.
  • شناخت بیمارانی که صرع دارند و تعیین نوع صرع و نوع درمان
  • شناخت کاندید های جراحی
  • شناخت حملات غیر تشنجی مانند بیهوشی ،سنکوپ ها ،وقایع غیر تشنجی مانند پرش ، اختلالات حرکتی ، میگرن
قوانین و مقررات بخش:
بیماران جهت بستری در بخش LTM  از طریق مراجعه مستقیم از مطب اتندینگ یا از بخش های دیگر مراجعه کرده و با اولویت بندی از نظر امکان وجود تخت خالی بستری می شوند.
شیفت کاری صبح از ساعت 7.30 الی 13.30،عصر از ساعت 13.30 الی 19.30 و شب از ساعت 19.30 الی 7.30 صبح می باشد.بیمار شب قبل از بستری استحمام کرده  سر بیمار کاملا تمیز باشد.در حینLTM گوشی موبایل خاموش باشد.