۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
معرفی بخش اعصاب 1

 

معرفی بخش: بخش مغز و اعصاب در ضلع شمال شرقی بیمارستان شفا در طبقه دوم واقع شده است.

رئیس بخش اعصاب 1:  خانم دکتر بهناز صدیقی

سرپرستار : سرکار خانم اسفندیار پور
تعداد تخت:این بخش در مجموع دارای 37 تخت می باشد. و تعداد تخت Day clinic با تخت پلاسموفرز 5 تخت  میباشد .
تعداد اتاق: اتاق بیمار : 8 عدد ،اتاق کار : 1 عدد، اتاق استراحت پرسنل: 2 عدد، آبدارخانه : 1 عدد
تعداد پرسنل: 12 نفر پرستار ،10 نفر بهیار ، 6 نفر کمک بهیار ، 1 نفر منشی که در مجموع این بخش 29 نفر پرسنل دارا می باشد.
واحد های زیربط بخش داخلی مغز و اعصاب : واحد نوار عصب و عضله ، واحد نوار مغزی
دامنه فعالیت : دامنه فعالیت این بخش خدمت رسانی به بیماران دارای مشکلات سیستم عصبی از قبیل سکته مغزی ، تشنج ، مولتپیل اسکلروزیس (MS) ،میاستنی گراو، سندرم گلین باره ، آتاکسی و ... می باشد.
قوانین بخش :بیماران روزانه توسط پزشک متخصص ویزیت می گردند ،پرونده الکترونیکی بیماران توسط دستیاران تکمیل می گردد.آمار ماهیانه بخش به صورت صحیح و به موقع ارسال می گردد.شیفت کاری صبح از ساعت 7:30 تا 13:30 ،عصر از ساعت 13:30 تا 19:30 و شب از ساعت 19:3 تا 7:30 می باشد.
چه بیمارانی را پذیرش می شوند : در صورت مراجعه بیمار با معرفی نامه پزشک از مطب به بخش،در صورت وجود تخت خالی از ساعت 7 الی 21 ،بیمار توسط مسئول بخش جهت تشکیل پرونده بستری به پذیرش
بیمارستان معرفی می شود و آزمایشات روتین جهت بیماران با دستور پزشک صادر می گردد.در صورت انتقال بیمار از اورژانس و سایر بخش های بیمارستان ،بلافاصله در بخش بستری می گردد.
روند پذیرش بیمار در این بخش به شکل زیر می باشد:
 
ارجاع از مطب پزشک متخصص
ارجاع از اورژانس بیمارستان
ارجاع از سایر بخش های بستری