۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

 

اهداف آموزشی و درمانی و پژوهشی گروه آموزشی مغز و اعصاب

 

 • آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی  ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش  بر بالین بیمار – آموزش درمانگاهی–کنفرانس ،سخنرانی های علمی و آموزش مجازی  )
 • آموزش و تربیت دستیار تخصصی  ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش  بر بالین بیمار – آموزش درمانگاهی–کنفرانس و سخنرانی های علمی و آموزش مجازی )
 • آموزش های پروسیجر های تخصصی مغز و اعصاب به فراگیران ( پونکسیون لومبار ، سونوگرافی عروق مغزی و ... )
 •  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای  به سایر گروههای دانشکده پزشکی ( نوروساینس، فیزیوتراپی و ...)
 • ارائه سمینارها و کنفرانس های بازآموزی مستقل یا با مشارکت سایر گروهها جهت همکاران پزشک ( عمومی و تخصصی )
 • شرکت در کمیته های مختلف دانشکده ، دانشگاه و وزارتخانه متبوع در جهت همکاری در برنامه ریزی های مختلف و استراتژیک رشته مغز و اعصاب
 • شرکت اعضاء هیات علمی در دوره های تکمیلی آموزشی (فلوشیپ ، فرصت مطالعاتی )، سمینارها و کنگره های علمی  داخلی و خارج از کشور در جهت آشنایی با پیشرفت ها و روش های پژوهشی ، تشخیصی و درمانی جدید علمی
 • ارزیابی توانایی های علمی ، عملی و اخلاقی فراگیران در کلیه مقاطع در سطح دانشگاه و وزارت خانه
 • انجام پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های مختلف بیماری های مغز و اعصاب و هدایت و راهنمایی پایان نامه های فراگیران  
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با بیماری های مغز و اعصاب با همکاری مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بیمارستان شفا کرمان
 • درمان و انجام مراقبت های مورد نیاز برای مراجعین به بخش های اورژانس و بستری  نورولوژی و ارائه خدمات مشاوره ی پزشکی به سایر گروه ها
 • درمان و انجام بررسی های تشخیصی برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی و فوق تخصصی نورولوژی
 • حضور در کمیته ها و جلسات دانشگاهی ( مثل کمیسیون ام اس ، مادران باردار و ...)
 • حضور در کمیته ها و جلسات غیر دانشگاهی ( مثل نظام پزشکی ، کمیسیون های تامین اجتماعی و ...)  

 

 

رسالت گروه آموزشی مغز و اعصاب

 • رسالت گروه آموزشی نورولوژی کرمان دستیابی به  اهداف و رسالت وزارت بهداشت  و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی، درمانی و بهداشتی می باشد. هدف این گروه آموزش دستیاران مغز و اعصاب  ، کارورزان و کارآموزان رشته پزشکی  و انتقال دانش توام با انتقال تجربیات اساتید مجرب در زمینه بیماری های مغز واعصاب به منظور تربیت پزشکان متخصص وعمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و بهداشتی به جامعه می باشد. بدیهی است که ارائه الگوی مناسبی از اخلاق پزشکی در تمام رده های آموزشی مد نظر این گروه می باشد .

       همچنین گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع و فن آوری جدید زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای  مغزواعصاب  را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.