۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

آدرس 

کرمان ؛ میدان کوثر ،بلوار کوثر ، مرکز آموزشی درمانی شفا ، گروه نورولوژی

 

تلفن

 

03431217409

شماره فاکس

 

03431217409